Ciekawe realizacje

Wybrane, zrealizowane inwestycje

Od wielu lat pracujemy dla Klientów realizując projekty dla małych firm, dużych przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Poniżej prezentujemy przykłady ciekawych projektów oraz wybrane inne realizacje.


BMW Gazda

System wentylacji i klimatyzacja salonu sprzedaży samochodów BMW

Dobór systemu oraz realizacja układu wentylacji i klimatyzacji w „…największym i najbardziej ekskluzywnym salonie samochodowym w Europie”. Salon o powierzchni 9870 m2, jako jeden z najbardziej innowacyjnych i pierwszych na świecie (obok Rzymu, Nowego Jorku i Dubaju), został stworzony w oparciu o nową filozofię marki BMW.

Materiały prasowe:

Największy salon BMW w Europie powstał w Katowicach
Otwarcie największego w Europie salonu BMW Gazda Group w Katowicach


Układ chłodzenia agregatów hydraulicznych i kompresorów śrubowych oraz schładzania testowanych próbek

Koncepcja z optymalizacją rozwiązań, projekt i kompleksowa realizacja układów chłodzenia agregatów hydraulicznych i kompresorów śrubowych oraz układu schładzania testowanych próbek.

Układ z zabudowanymi wymiennikami free cooling zapewnia wydajność 1 800,00 kW, umożliwiając łatwą rozbudowę do 2 400,00 kW. Po stronie wtórnej system umożliwia przepływ cieczy chłodzącej do 194 000 l/h, zapewniając chłodzenie zespołu agregatów hydraulicznych wytwarzających ciśnienie do 280 bar oraz kompresorów o łącznej wydajności 2778 m3/h sprężonego powietrza.


Rozmrażalna wagonów na terenie elektrociepłowni

Kompleksowe wykonanie robót związanych z dostawą i montażem central wentylacyjnych, wentylatorów dachowych, urządzeń klimatyzacyjnych wraz z siecią przewodów wentylacyjnych.

Dostawa ciepła do obiektu realizowana jest poprzez układ grzewczy z nagrzewnicami parowymi o mocy ok 8,8 MW i nawiewanie łącznie ok. 349 000 m3/h.


Komora hipoksji

Dobór urządzeń i kompleksowa realizacja układu zapewniającego uzyskania i utrzymanie parametrów pracy w zakresie temperatury i wilgotności. Układ zapewnia ogrzewanie/chłodzenie w zakresie od +15°C do +35°C i równocześnie osuszanie/nawilżanie od 55% do 85% wilgotności względnej powietrza.

Łącząc ten układ z systemem uzyskania i utrzymywana zmniejszonej zawartości tlenu – umożliwia on prowadzenie badań i treningów w symulowanych warunkach wysokogórskich (od 2000 m npm do 4700 m npm) i związanych z tym niedotlenieniem organizmu.


Baza rakietowa

Analiza i adaptacja rozwiązań wraz z doborem urządzeń dla budynku realizowanego w ramach inwestycji budowy obiektów bazy rakietowej.


Suszarnia słoneczna odpadów ściekowych

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów ściekowych.


Hala magazynowa odpadów

Aktualizacja projektu budowlanego, projekt wykonawczy i kompleksowa realizacja instalacji wentylacji w ramach zadania „Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą na potrzeby hermetyzacji miejsc magazynowana odpadów na terenie zakładu ołowiu”.

Przemysłowa instalacja wentylacyjna o wydajności ok. 80 000 m3/h zapewnia usuwanie powietrza, które jest zanieczyszczone pyłami powstałymi w trakcie składowania zgarów, żużli i koksiku. Filtrację powietrza przed wprowadzeniem do atmosfery zapewnia układ filtracyjny.


Układ kogeneracji

Analiza techniczno-ekonomiczna wraz z audytem energetycznym, przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla inwestycji polegającej na budowie źródła produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji dla obiektu Parku Wodnego. Po wsparciu Inwestora w przeprowadzeniu procesu przetargowego – zapewniono kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestycyjny nad budową, uruchomieniem i zintegrowaniem źródła kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym o nominalnej mocy cieplnej 2×191 kW i mocy elektrycznej 2×133 kW wraz z kotłami szczytowo-rezerwowymi.


Data Center

Kierowanie robotami i koordynacja międzybranżowa budowy serwerowni w ramach data center dla Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy wraz z układem chłodzenia precyzyjnego i systemem gaszenia gazem. System przechowuje i przetwarza dane z blisko 300 kamer zlokalizowanych w całym mieście, które w sposób ciągły analizują ruch i zachowania ludzi.


Kuchnia przemysłowa

Kompleksowy nadzór nad pracami instalacyjnymi dla jednej z największych kuchni w Polsce. W ramach prac na dwóch kondygnacjach ułożono prawie 2 km rurociągów, zabudowano kotły o łącznej pojemności 2400 litrów, a piece dają możliwość pieczenia jednorazowo 600 kg mięsa. Moce przerobowe kuchni umożliwiają przygotowanie 7500 posiłków dziennie.


Zakład produkcyjno-magazynowy

Organizacja i kierowanie procesem realizacji robót branży wentylacji i klimatyzacji zakładu produkującego pełną gamę najbardziej zaawansowanych katalizatorów. Skala przedsięwzięcia obrazuje zapotrzebowanie gazu ziemnego na cele wentylacyjno-ogrzewcze (ponad 370 m3/h) i zapotrzebowanie energii elektrycznej na cele wentylacyjne, grzewcze i chłodzenia – ponad 2,4 MW.


Hala produkcyjno-magazynowa

Kompleksowa realizacja wraz z bieżącą aktualizacją dokumentacji projektowej brany wentylacji i klimatyzacji. Zakres robót obejmował część szatniową, stołówkę pracowniczą, pomieszczenia techniczne i halę produkcyjną i magazynową. Łącznie zabudowano 16 układów wentylacyjnych o wydatku do 27 000 m3/h.


Zakład produkcji szkła

Projekt wielobranżowy, uzyskanie pozwolenia na budowę i kompleksowa realizacja wraz z pozwoleniem na użytkowanie przebudowy hali magazynowej na potrzeby ładowni akumulatorów. Moc zainstalowanych prostowników ponad 500 kW, powierzchnia ok. 600 m2, a długość zabudowanego okapu ponad 40 m.


Turbina wiatrowa

Dostawa niestandardowego układu chłodzenia generatora turbiny wiatrowej. Prąd z turbiny wykorzystywany jest także do napędu koparki obsługującej żwirownię.


Pawilon dzikich kotów

Projekt instalacji ogrzewania i wentylacji dla pomieszczenia przebywania dzikich kotów w ogrodzie zoologicznym.

Zainteresowany współpracą?

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa z całej Polski. Wybierając ALMEF decydujecie się Państwo na współpracę z firmą zapewniającą fachową i profesjonalną obsługę na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Skontaktuj się z nami

Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej. Więcej
OK